Koagulacijska posuda → krvna rutinska cijev → taložnica krvi → biokemijska cijev.

Napomena: Ionako se mora prikupiti rutinska krv u drugoj epruveti (krvna cijev je treća epruveta kada je krvna kultura najpoželjnija), osim krvne rutinske jedinice. Sve epruvete za prikupljanje krvi trebaju biti blago obrnute 1 do 7 puta nakon uzimanja krvi i ne smiju se protresti.


Vrijeme objave: 20.-20. 20